Stichting Tennispark Hengelder
Home page
wat is/doet de Stichting
Bestuur
Wintercontracten
Activiteiten
Laatste Nieuws
Sponsoring

STICHTING TENNISPARK HENGELDERHet tennispark Hengelder, gelegen aan de Einsteinstraat is in eigendom en beheer bij
De Stichting Tennispark Hengelder (STH) .

Het doel van de STH is:
de exploitatie van het park en het clubhuis ten gerieve van de huurders TVZevenaar (TVZ) en TVZ-Recrea;
de organisatie inzake de wintercontribuanten.Hiermede wordt de doelstelling gerealiseerd waarbij de besturen van de hurende
verenigingen, ontlast van de exploitatie en onderhoud, zich optimaal bezighouden met de verenigingsgerichte activiteiten.

Door het fenomeen wintertennis, als eerste in onze regio door de STH geïnitieerd, wordt op
het park het gehele jaar getennist op winterbestendige kunstgrasbanen
Om de toegankelijkheid voor het wintertennis te optimaliseren kunnen behalve de leden van TVZ en TVZ-Recrea ook niet leden gebruik maken van deze nieuwe mogelijkheid in de tennissport.

Een onderdeel van de activiteit van STH is de bemoeienis met het clubhuis waarbij het door
uitbesteed en vakkundig clubhuisbeheer mogelijk is gemaakt het gehele jaar open te zijn voor kleedkamers en bar.
De STH onderhoud de contacten met derden, o.a. de Gemeente Zevenaar, het waarborgfonds
voor de sport.
De STH heeft zich in de afgelopen periode intensief bezig gehouden met de ombouw van de gravelbanen naar kunstgras en het aanpassen van de verlichting.
Voor het onderhoud van het park prijst de STH zich gelukkig een beroep te kunnen doen
op een groep enthousiaste vrijwilligers van zowel TVZ als TVZ-Recrea..
Colofon