Stichting Tennispark Hengelder
Home page
wat is/doet de Stichting
Bestuur
Wintercontracten
Activiteiten
Laatste Nieuws
Sponsoring

Bestuurssamenstelling:

Om tot een juiste en gefundeerde besluitvorming te komen is het stichtingsbestuur samengesteld uit leden van TVZ als zowel leden TVZ-Recrea.
Om de informatie naar de leden van de verenigingen te stroomlijnen zijn de voorzitters van de twee verenigingen als toehoorders bij de vergaderingen van de STH aanwezig.

Bestuur:

Voorzitter Ben Geutjes is voorzitter van de Stichting Tennispark Hengelder.


Secretaris: Andre Linders
Colofon