Stichting Tennispark Hengelder
Home page
wat is/doet de Stichting
Wintercontracten
Activiteiten
Laatste Nieuws
Sponsoring

Sponsoring is onmisbaar.

E
r is bijna geen vereniging die kan bestaan van alleen contributieopbrengsten. Alle sponsoropbrengsten komen direct of indirect ten goede aan TVZevenaar en TVZ - Recrea.

Het op 13 januari 2010 aangetreden bestuur heeft een sponsorbeleid ontwikkeld en zal hier spoedig mee naar buiten treden. Zodra die informatie bekend is zal deze pagina worden bijgewerkt.
Colofon